рециклиране на акумулатори

Знаете ли, че автомобилните батерии са най-рециклираният потребителски продукт?

Акумулатори БГ, като водещ търговец на автомобилни батерии в България, приема много сериозно личната си отговорност за опазване на околната среда. Ето защо рециклираме всеки един стар акумулатор, който вече не може да изпълнява работните си задължения в автомобила ви. По този начин спестяваме средства на клиентите си заради несравнимата еко цена и помагаме за опазването на чистотата на природата на България. Намаляваме вредните емисии от производството на нови батерии с хиляди тонове всяка година.

Батериите на колите са един от продуктите, които подлежат в най-голяма степен на рециклиране. Според различни изследвания от 97% до 99% от един акумулатор подлежи на рециклиране, което е забележително. Непотребният акумулатор се разделя на оловни съединения, воден разтвор на сярна киселина и полипропилен. Особено ценно е, че автомобилният акумулатор може да се рециклира практически неограничен брой пъти. Това прави продуктите, които Акумулатори БГ продава, едни от най-екологичните компоненти в колата ви. Когато нова кола излиза от завода на производителя си, 80% от нейния акумулатор произлиза от вече рециклирани стари акумулатори.

За разлика от задвижващите батерии на електромобилите, които се рециклират много рядко (5%), то акумулаторите на колите с двигател с вътрешно горене са най-рециклираният продукт в света. Това става, като оловото се отделя, полипропиленът и различните пластмасови композити се преизползват за създаване на пластмасови продукти и нови кутии за акумулатори, а киселината се неутрализира и също влиза в нови акумулатори или при производството на текстил, стъкло, почистващи препарати и торове.

Еко цената, която Акумулатори БГ предлага при връщане на стария акумулатор, ви гарантира не само най-изгодната сделка на пазара, но също така, че с отговорното си поведение допринасяте за съхранението на околната среда и бъдещето на планетата ни.

Close
Вход
Close
Количка (0)
Няма артикули в количката.